Cleveringa Bijeenkomst 2020

Alle Leidse alumni, studenten en andere geïnteresseerden zijn online welkom op woensdagavond 25 november 2020 bij de Engelstalige, online ‘Cleveringabijeenkomst Leiden’ met als titel:

“Corrosie van internationale betrekkingen”

met als sprekers

prof. Maartje van der Woude; prof. Theo Brinkel; prof. Erwin Muller, prof. Alexander Rinnooy Kan en prof. Rob de Wijk.

Datum: woensdag 25 november 2020
Tijd: 
Locatie: Online

Live vanuit het Academiegebouw
Online programma en sprekers
Samenvatting inhoud debat: Corrosie van internationale betrekkingen
Aanmelding

Groot Auditorium, Academiegebouw Leiden

Live vanuit het Academiegebouw

Het Leids Universiteits Fonds organiseert tesamen met alumni-comitees sinds 1946 jaarlijks wereldwijd Cleveringabijeenkomsten om de beroemde protestrede gehouden door professor Rudolph Cleveringa op 26 november 1940 te gedenken.

Dit jaar is het door de Covid-19 uitbraak lastig de traditie van een live Cleveringabijeenkomst in diverse steden en landen voort te kunnen zetten.

Het Cleveringacomité Leiden heeft daarom gekozen voor een online Cleveringadebat op 25 november 20.00 uur (Nl’se tijd).

Vanuit het Groot Auditorium, op dezelfde plek waar professor Cleveringa tachtig jaar geleden zijn vlammende betoog hield, zenden we voor al onze Leidse alumni wereldwijd die avond live een Engelstalig debat uit met vier Leidse hoogleraren met als onderwerp: “De corrosie van internationale betrekkingen”.

Online programma en sprekers

In de Leidse Cleveringabijeenkomst van 2020, die in dit jaar van coronamaatregelen ook in binnen- en buitenland digitaal wordt aangeboden als vervanging voor fysieke bijeenkomsten, willen we het actuele thema van de corrosie van internationale betrekkingen nader beschouwen vanuit verschillende invalshoeken.We vragen onderstaande vijf Leidse hoogleraren om een korte pitch te houden waarin ze op basis van hun specialisme over deze corrosie spreken, waarna zij met elkaar in debat gaan.De sprekers zijn:

Professor Maartje van der Woude – Hoogleraar Rechtssociologie
Professor Alexander Rinnooy Kan – Hoogleraar Economie en Bedrijfskunde UvA en Leids alumnus
Professor Erwin Muller – Decaan / Hoogleraar Veiligheid en Recht
Professor Theo Brinkel – Bijzonder hoogleraar op het gebied van militair-maatschappelijke studies
Professor Rob de Wijk – Hoogleraar International Relations and Security

De bijeenkomst wordt in verband met alle internationale alumni wereldwijd gehouden in het Engels.

Samenvatting inhoud debat:  Corrosie van internationale betrekkingen

Johnson die met een wetsvoorstel het door hemzelf een jaar eerder gesloten verdrag met de EU torpedeert, Erdogan die marine- en onderzoeksschepen naar Grieks gebied stuurt om daar op zoek te gaan naar olie, Netanyahu die zonder zijn minister van buitenlandse zaken daarin te kennen een verdrag met Bahrein sluit, het onbehouwen gedrag van leiders als Trump en Poetin, de algemene neiging de eigen economie te willen beschermen en de grenzen te sluiten voor anderen… Het lijkt erop dat we, ruim 20 jaar nadat de socioloog en historicus Richard Sennet schreef over The Corrosion of Character nu te maken hebben met de corrosion of international relations and cooperation.Voor Sennet ging het erom dat de flexibilisering van productie en arbeidsmarkt ervoor hebben gezorgd dat normen en waarden hun betekenis zijn gaan verliezen. Die flexibilisering botst met de fundamentele menselijke behoefte aan stabiliteit, betrouwbaarheid en continuïteit. Mogelijk hebben de twee vormen van corrosie dan ook iets met elkaar te maken. Het gevoel van onzekerheid dat doorgeschoten tendensen tot flexibilisering en globalisering mede teweeg hebben gebracht, is een voedingsbodem voor fundamentalisme en populisme – en zijn dat niet eigenschappen die bovengenoemde leiders in zekere mate delen?
En die hen wellicht ook inspireren tot eigengereid en protectionistisch gedrag op het internationale toneel en acties die de internationale rechtsorde aantasten?

Aanmelding (gesloten)

Datum  : Woensdag 25 november 2020
Locatie : Online
Start      : 20.00 uur
Einde    : Omstreeks 21.15 uur
Kosten  : Geen
Voertaal: Engels