Cleveringabijeenkomsten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 26 november 1940, hielden meerdere Leidse hoogleraren protestcolleges naar aanleiding van het ontslag van twee joodse collega’s, de hoogleraren Meijers en David.

Professor Barge, hoogleraar Anatomie en Embryologie, hield een college waarin hij korte metten maakte met de opvattingen van de nazi’s over rassenleer. Professor Cleveringa, decaan van de rechtenfaculteit, legde in zijn protestrede haarfijn uit waarom de maatregelen van de Duitse bezetter in strijd waren met het volkerenrecht. Ook professor Van Holk, hoogleraar Theologie, hield een protestrede. In het op de protestrede volgende college behandelde Van Holk de joodse wijsgeer Spinoza.

Om deze beroemde protestredes te gedenken, organiseert het LUF in samenwerking met de Cleveringa-comités jaarlijks de Cleveringabijeenkomsten (ook wel 26 november-bijeenkomsten genoemd). Leidse wetenschappers houden rond 26 november over de hele wereld interessante Cleveringalezingen.

Cleveringabijeenkomsten

Bijeenkomsten 2015

BIjeenkomsten 2016

Bijeenkomsten 2017

Bijeenkomst 2018

Bijeenkomst 2019

Bijeenkomst 2020

Cleveringa-oratie

De internationaal voorzitter van Artsen Zonder Grenzen, Joanne Liu, wordt Cleveringa-hoogleraar in het collegejaar 2016-2017. Op 25 november 2016 houdt zij de Cleveringa-oratie. De Cleveringa Oratie wordt georganiseerd door de Universiteit Leiden. Voor meer informatie en voor aanmelding, zie de website van de universiteit.

Gevelstenen

Op 26 november 2014 zijn drie gedenkstenen en een lezenaar onthuld, ter herinnering aan de protestredes op 26 november 1940 gehouden door prof.mr. R.P. Cleveringa, prof.dr. L.J. van Holk en prof.dr. J.A.J. Barge.
Lees meer: Gevelstenen

Nieuwe Cleveringa-comités

De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe Cleveringa-comités opgericht. Zo hebben er inmiddels Cleveringalezingen plaatsgevonden in Harderwijk, Lissabon, St. Petersburg, Bratislava en Jeruzalem. Wilt u meer weten over het organiseren van een Cleveringabijeenkomst in uw regio, of heeft u suggesties ter verbetering dan kunt u contact opnemen met het bureau van het LUF (071-5130503).