Eerdere bijeenkomsten

Cleveringabijeenkomsten 2016

Rond 26 november, de dag waarop professor Cleveringa en de hoogleraren Barge en Van Holk in 1940 hun protestredes hielden, vonden ook in 2016 over de hele wereld Cleveringabijeenkomsten plaats. Regionale comités organiseerden in samenwerking met het LUF 15 lezingen in Nederland en 27 lezingen in het buitenland. Voorafgaand aan iedere Cleveringabijeenkomst werden de aanwezigen door middel van een korte film hartelijk welkom geheten door de rector magnificus en de voorzitter van het LUF en werden alumni hartelijk bedankt voor hun betrokkenheid bij de Universiteit Leiden en hun bijdrage aan baanbekend onderzoek.

Een beknopte greep uit de lezingen in 2016

In Haarlem sprak prof.dr. Jaap de Hoop Scheffer over het actuele politieke speelveld en in Leiden behandelde prof.dr. Wim Voermans de vraag of landelijke referenda een democratische zegen of bestuurlijke nachtmerrie zijn. In Istanbul gaf prof.mr. Laurens Jan Brinkhorst een lezing met de titel ‘the Future of the EU after Brexit’ en prof.dr. Victor Halberstadt besprak in New York ‘the European Economic Outlook’.